Gesloten constructie / schroefdak Rietdekkersbedrijf Bakker bv voor al uw rietdekkerswerkzaamheden! Een rieten dak Home Over Rieten dak Werkzaamheden Contact
© MB 2018
De gesloten constructie / schroefdak Bij de gesloten constructie, ofwel het schroefdak, wordt het riet op een dichte ondergrond geschroefd. De opbouw van het schroefdak hangt van een nieuw te bouwen woning of een te renoveren woning af. Voor nieuwbouw wordt in de regel een isolatiepaneel gebruikt om aan de vereiste isolatiewaarden te voldoen. Wanneer gerenoveerd wordt kan nog steeds een isolatiepaneel gebruikt worden maar zullen vaker zelfbouwconstructies of het simpele 18 mm. schroefdak gebruikt worden Het plaatmateriaal van het 18mm schroefdak kan bestaan uit; multiplex, OSB-plaat, spaanplaat V313 verlijmd (het groene spaanplaat), underlayment etc. van 18 mm dikte i.v.m. de schroeflengte indien gebruik wordt gemaakt van enkel deze plaat en het plaatmateriaal ook binnen in het zicht blijft. De spouw tussen riet en onderconstructie ontbreekt. Het gehele rietpakket helpt mee met het vormen van een isolerend pakket. De woning is tochtdicht. Er is een harde scheiding tussen binnen en buiten. Vuur in het rietpakket kan geen lucht (zuurstof) van onderen aanzuigen, het vuur smeult hierdoor meer dan dat het brandt. Hierdoor wordt het schroefdak een relatief brandveilig dak en kent dus ook lagere tarieven voor de opstal verzekering. Een dak op enkel een 18 mm. plaat heeft een Rc waarde van ongeveer 1,5 en voldoet daarmee nog niet aan de norm (Rc=3,5) van het Bouwbesluit 2012. Nieuwe daken worden daarom vrijwel altijd op een voor dit doel geschikt isolatiepaneel aangebracht. Al voor het aanbrengen van de rietlaag (de spreilaag vervalt) is de kap al "dicht" Van de binnenzijde is goed te zien dat de kap gelijk "betimmerd" is. Wordt een hogere isolatiewaarde verlangd dan zal een dikker isolatiepaneel toegepast moeten worden. Voor nieuwe panden is, i.v.m. de energie-prestatie-norm (EPN), altijd een isolatiepaneel noodzakelijk. Aandachtspunten: •Bij elk schroefdak moet zo ver als mogelijk aan de binnenzijde (warme zijde) van de constructie een dampdichte laag toegepast worden. •De onderconstructie moet droog zijn alvorens het riet aangebracht wordt. Een (te) vochtige onderconstructie kan het vocht zeer slecht afstaan als het riet eenmaal aangebracht is. Het riet blijft hierdoor te lang te vochtig en zal versneld in kwaliteit achteruit gaan. bron; www.riet.com  
terug